Hae

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Mahdollisuus arvioinnin uusimiseen ja oikaisuun koskee päättöarviointia sekä opinnoissa etenemistä ja vuosiluokalle jättämistä koskevaa päätöstä. Pyyntö arvioinnin uusimisesta osoitetaan koululle ja huoltajan on tehtävä se kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.[1]


[1] Perusopetusasetus 19 §

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä