Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Arviointikeskustelut

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Arviointikeskustelut käydään vuosiluokilla 1.-9. Arviointikeskustelua tarjotaan kaikille huoltajille. Opettaja kutsuu keskusteluun oppilaan ja huoltajan/huoltajat. Oppilas valmistautuu keskusteluun Wilmassa olevan arviointikeskustelupohjan avulla. Arviointikeskustelussa käsitellään ja kirjataan ylös oppilaan kehityksen ja opintojen kannalta oleellisia aiheita.

Tuen oppilaan kohdalla arviointikeskustelu/oppilaskohtainen keskustelu on mahdollista korvata opettajan harkinnan mukaan oppimissuunnitelman tai HOJKSin laadinnan ja päivittämisen yhteydessä.

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajan tehtävänä on oppilaiden ja huoltajien tiedottaminen oppilaan osaamisen tasosta ja nykytilasta siten, että oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa osaamisensa tasoon vielä perusopetuksen aikana, jos oppilas ei ole saavuttamassa hyväksyttyä arvosanaa. Koulun toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan kirjataan, miten huoltajia tiedotetaan tavoitteista, arviointikriteereistä ja -perusteista.

Päättöarvioinnin arviointikeskustelussa oppilas arvioi osaamistaan ja itseään oppijana. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan omia suorituksiaan jatko-opintojen näkökulmasta. Tämä on huomioitava kaikilla niillä vuosiluokilla, joilla tehdään päättöarviointia.