Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Arvionti 3.-9. vuosiluokilla

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

3.-9. vuosiluokilla arvioidaan kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen numeroarvosanalla. Opettaja voi täydentää arvioita sanallisesti. Käyttäytymisen arviointi perustuu Hämeenlinnan käyttäytymisen arvioinnin kriteereihin, jotka ovat kaupungin opetussuunnitelman liitteenä. Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.