Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Käyttäytymisen arviointi

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Käyttäytymisen arvioinnin tavoitteet ja arviointikriteerit ovat Hämeenlinnan kaupungin opetussuunnitelman liitteenä. Käyttäytymisen arvioinnin tekee aina oppilasta opettanut opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Opettaja avaa käyttäytymisen arvioinnin tavoitteet ja arviointikriteerit oppilaille ja niihin palataan useaan kertaan lukuvuoden aikana.

4 hylätty:

  • Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita, eikä ole sopeutunut koulun toimintaan lainkaan arviointijakson aikana.
  • Hylättyä arvosanaa käytetään silloin, jos oppilas ei ole käynyt koulua (luvaton poissaolo) ja hänen käyttäytymistään ei voi arvioida.
  • Jos oppilaalla on päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta, hän suorittaa erillistä tutkintoa (esim. kotiopetus), eikä käyttäytymistä voida arvioida, jätetään todistukseen käyttäytymisen arviointi tyhjäksi.

Vuosiluokilla 1-2 käyttäytymisen arviointi on sanallista. Arviointiasteikko on erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty. Tavoitteiden saavuttaminen erinomaisesti tarkoittaa taulukon arvosanoja 9 ja 10. Tavoitteiden saavuttaminen välttävästi tarkoittaa taulukon arvosanoja 5 ja 6. Jos oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita, on arvosana hylätty (ks. kriteerit yllä).