Hae

4.5. Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen ja opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Kurinpidollisista rangaistuksista on sovittu koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja toimintatavoista on tiedotettu koteja etukäteen.

Kurinpitorangaistuksesta keskustellaan lapsen/nuoren sekä asiasta tiedotetaan vanhempia. Kurinpidollisissa tilanteissa lasta tai nuorta ei jätetä yksin.

Voi olla myös tarpeen selvittää, onko lapsella/nuorella tarvetta opetuksen tukitoimiin tai oppilashuollollisiin tukitoimiin. Opettaja voi konsultoida asiasta myös yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän koollekutsujaa.