Hae

Oppilashuolto

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppilashuolto muodostuu opetussuunnitelman mukaisen oppilashuollon ja oppilashuollon palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta. Paikallisella tasolla oppilashuollon kokonaisuus perustuu kolmeen monialaisessa yhteistyössä laadittavaan suunnitelmaan, jotka ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat ovat:  

  • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus 

  • paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta  

  • koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.  

Hämeenlinnan kaupungissa laaditaan esiopetuksen ja perusopetuksen yhteinen oppilashuoltosuunnitelma. Koulut ja esiopetusyksiköt laativat yhteiseen oppilashuoltosuunnitelmaan perustuvat yksikkökohtaiset osiot osana lukuvuosittaista yksikön toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa. Koulujen toiminta- ja kehittämissuunnitelma noudattaa oppilashuoltosuunnitelman rakennetta. Tämän avulla turvataan oppilashuollon koulukohtainen toteutus riittävän yhdenmukaisella tavalla ja varmistetaan oppilashuollon suunnitelman päivittäminen vuosittain. Yksikkökohtaisen osuuden laatimisesta vastaa yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä rehtorin ohjauksessa koulujen osalta, esiopetuksessa yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä päiväkodin johtajan ohjauksessa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.  

Hämeenlinnan kaupungin oppilashuollon tavoite on 

  1. edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä; 

  2. edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä; 

  3. turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 

  4. turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu; 

  5. vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. (Oppilashuoltolaki 1287/2013)

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä