Hae

Äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien ja toisen kotimaisen kielen opiskelu

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaksitoista eri oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna oppilaan äidinkielenä on mahdollista opettaa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jotakin edellä mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai valtioneuvoston asetuksen 422/2012 8 §:n mukaisesti järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan oman äidinkielen opetusta. Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät.

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa taulukossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee. Taulukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä (suomi, ruotsi ja saame) tai muuta huoltajan ilmoittamaa kieltä.

Oppilaan äidinkieli Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli
yhteinen yhteinen valinnainen
suomi suomen kieli ja kirjallisuus ruotsi -
ruotsi ruotsin kieli ja kirjallisuus suomi -
saame saamen kieli ja kirjallisuus sekä suomi tai ruotsi saamenkielisille - suomi tai ruotsi
saame suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä saamen kieli ja kirjallisuus ruotsi tai suomi -
romani suomen tai ruotsin kieli ja kirjallisuus sekä romanikieli ja kirjallisuus ruotsi tai suomi -
viittomakieli viittomakieli ja kirjallisuus sekä suomi tai ruotsi viittomakielisille - ruotsi tai suomi
muu äidinkieli muu äidinkieli koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai VA422/2012 8 §:n mukaisesti järjestettynä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä - ruotsi tai suomi

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä