Hae

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva perusopetus