Hae

Kaksikielinen opetus

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi ja joissakin tapauksissa saame, romani tai viittomakieli. Opetuksessa voidaan perusopetuslain mukaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi myös muuta kieltä, jos arvioidaan, että se ei vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta. Erillisessä opetusryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä.

Perusopetuslain mukainen opetuskieli määrittelee, millä kielellä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus annetaan. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän ja A1-kielen oppimäärän tunnit voidaan kuitenkin tarvittaessa yhdistää valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Yhdistetystä tuntimäärästä on tällöin vähintään puolet opetettava koulun varsinaisella opetuskielellä.

Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus ja keskeiset asiakirjat tulee olla saatavana koulun perusopetuslain mukaisella opetuskielellä sekä tarpeen mukaan myös koulun muulla tai muilla opetuskielillä.

Opetus voidaan toteuttaa laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa kotimaisten kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Sitä voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään tässä nimitystä kielirikasteinen opetus. Joskus kaksikielistä opetusta toteutetaan muilla kuin kotimaisilla kielillä kielikylvyn tapaan. Tällainen opetus, samoin kuin mahdolliset kestoltaan lyhyemmät kielikylpyohjelmat katsotaan tässä kuuluvaksi muun kaksikielisen opetuksen piiriin.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnassa järjestetään kielirikasteista opetusta englannin kielessä perustettavassa Nummen yhtenäiskoulussa ja Seminaarin koulussa.

Vanhempia tiedotetaan kielirikasteisen opetuksen sisällöistä ja tavoitteista, jotta he voivat harkita oman lapsen mahdollisuutta selvitä yleisopetuksen tavoitteista kielirikasteisessa opetuksessa.

Kielirikasteista opetusta antavat koulut tekevät koulukohtaiset opetussuunnitelmat, jotka lautakunta vahvistaa. Koulut määrittelevät millä luokilla, missä aineissa ja missä määrin kohdekielellä opetetaan siten, että turvataan oppilaiden oman äidinkielen kehittyminen kussakin aineessa.