Hae

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä osiossa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuoltoa käsitellään omassa osiossaan.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä