Hae

5. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Erityinen painopiste on hyvinvointia vahvistavan toimintakulttuurin kehittämisessä. Vanhempien tai huoltajien edustaja tai vanhempainyhdistyksen edustaja kutsutaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäseneksi. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kutsuu huoltajat ja oppilaat mukaan hyvinvointia vahvistavan toiminnan suunnitteluun. Vanhemmille tiedotetaan säännöllisesti esiopetuksen, koulun ja luokan arjesta yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista. Viestinnässä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia viestintätapoja. Viestinnän sisällöissä nostetaan esiin myös vanhemmille tärkeitä aiheita. Vanhempien kanssa voidaan järjestää erilaisia matalan kynnyksen kohtaamisia, tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka vahvistavat tutustumista, luottamusta, kiinnittymistä ja kiintymystä kouluyhteisöön jäseniin.   

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä seuraa koulun poissaolotietoja. Hämeenlinnan kaupungissa on otettu vuonna 2021 käyttöön Kun kouluun meno kangertaa – pitkittyneiden poissaolojen toimintamalli. Opetuksen järjestäjä kokoaa koulujen poissaolotiedot lokakuussa ja maaliskuussa osana oppilashuollon omavalvontaa. Koulussa yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä käynnistää tarvittavat toimenpiteet koulussa tietojen pohjalta. Vuoden 2023 alusta alkaen opetuksen järjestäjien poissaolotietoja käsitellään alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä, jossa sovitaan tarvittavien toimien käynnistämisestä.