Hae

3. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppilashuollon tavoitteena on luoda terveellinen ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppimisyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille oppimisyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Arjen huolenpito kuuluu koko henkilökunnan päivittäiseen työhön kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Jokaisella työntekijällä on erilaisia oppilashuollon toteuttamiseen kuuluvia tehtäviä.