Hae

3.10. Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Järjestyssääntöjen noudattamisella, sekä yleisestä kouluarjen turvallisuudesta huolehtimisella on suuri merkitys tapaturmien ehkäisyssä.

Terveydenhoitajat antavat tarvittaessa ja paikalla ollessaan koulupäivän ja -matkojen aikana tapahtuneiden tapaturmien ensiavun, mutta kaikkien kouluyhteisön jäsenten tulee antaa ensiapua taitojensa mukaan. Terveydenhoitaja huolehtii, että koulun ensiapukaapissa on tarvittava varustus. Terveydenhoitaja tilaa ja tarvikkeet ja täyttää ensiapukaapit. Terveydenhoitaja tilaa myös kylmäpussit liikunnanopettajille mahdollisten tunneilla tapahtuvien tapaturmien ensiapuun. Terveydenhoitaja huolehtii teknisen/kemian työn luokissa olevat ensiaputarvikkeet, mm silmähuuhdepullot. Lasku ensiaputarvikkeista menee koululle.

Hämeenlinnan kaupungilla on vakuutusyhtiönä 1.1.2017 alkaen vakuutusyhtiö If. Vuonna 2012 tai sitä ennen tapahtuneiden koulutapaturmien kulut hoidetaan sen aikaisissa vakuutusyhtiöissä. Jos koulutapaturma sattuu mopolla/skootterilla ajaessa, ensisijainen vakuutus on mopon/skootterin oma liikennevakuutus. Jos liikennevakuutus ei korvaa jotain, niin käsittely siirtyy vasta tämän jälkeen vasta tapaturmavakuutuksen piiriin.

Tapaturman sattuessa on opettajan tai muun koulun edustajan aina muistettava täyttää ja allekirjoittaa oppilaasta tapaturmailmoituslomake (liite), joka toimitetaan viipymättä sähköpostilla sari.oksanen@hameenlinna.fi tai osoitteeseen:

Hämeenlinnan kaupunki
Lasten ja nuorten palvelut
Sari Oksanen
PL 84 / Raatihuoneenkatu 9, 4. krs
13101 Hämeenlinna

Tapaturmailmoitus on syytä täyttää tapaturmatilanteissa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen luontevin täyttäjä on se koulun henkilökuntaan kuuluva, joka tapahtuman hetkellä paikalla. Usein tämä on opettaja – vaikka terveydenhoitaja tulisikin paikalle antamaan ensiavun.

Tapaturman sattuessa ja hakeuduttaessa hoitoon julkiselle sektorille (terveyskeskus tai keskussairaala) oppilaan kuljetuksen huolehtii huoltaja. (Lukuun ottamatta ambulanssia vaativaa tilannetta.) Mikäli tapaturman kohteeksi joutuneen oppilaan huoltajalle aiheutuu kustannuksia tapaturmasta johtuneista, vamman tilan vaatimista välttämättömistä ja välittömistä kuljetus- ja hoitokuluista, huoltaja hakee niitä If:ltä itse:

  • täyttämällä verkossa korvaushakemuksen, johon hän täyttää vakuutusnumeron ja käsittelytunnuksen
  • lomaketta täyttäessä kaupungin vakuutuksen numero tulee laittaa muodossa 420 -8165570 ja käsittelytunnus muodossa 1xxxxxxxY
  • tai soittamalla If:n puhelinkorvauspalveluun
Huoltaja maksaa ensin kulut itse ja hakee kuluja vasta tämän jälkeen If:ltä.

Kuluja voi hakea sen jälkeen, kun kaupunki on tehnyt lapsen koulutapaturmasta tapaturmailmoituksen If:ltä ja tapaturmalle on luotu käsittelytunnus. If toimittaa käsittelytunnuksen huoltajalle tekstiviestillä.

1.1.2017 alkaen uusi vakuutusyhtiö on If vahinkovakuutusyhtiö Oy ja uusi vakuutusmeklari on Rewenda Oy. Kaikki vakuutuksia koskevat kysymykset lähetetään 1.1.2017 alkaen osoitteella asiakaspalvelu@rewenda.fi

Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin asiasta on tiedotettava mahdollisimman pian koulua.

Henkilöstöpalvelujen ohjeistuksen mukaisesti rehtorin tulee huolehtia siitä, että koulussa on ainakin yksi ensiavun antamiseen perehtynyt henkilö. Lisäksi rehtorin tulee pitää yllä tiedostoa ensiapukoulutuksen saaneista henkilöistä sekä tiedottaa siitä henkilöstölle.

Valitun koulun toimintatavat tapaturmien ehkäisyssä alla.