Hae

3.8. Järjestyssäännöt

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt. Niiden luomiseen ja päivittämiseen otetaan oppilaat ja huoltajat tiiviisti mukaan.

Järjestyssääntöjen laadinnassa ja päivittämisessä noudatetaan Opetushallituksen vuonna 2016 antamia ohjeita:

http://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf

Valitun koulun järjestyssäännöt alla.