Hae

6. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Kuntatason oppilashuoltoryhmä hyväksyy koulujen oppilashuollon suunnitelmien päivitykset vuoden 2017 alussa, ja aina tarpeen mukaan. Lähtökohtaisesti seuraava koko kaupunkia kattava päivitys tehdään syyslukukaudella 2018, ja suunnitelman kaikille yhteisiä tekstiosuuksia tarkennetaan hallinnon ja koulujen edustajien yhteistyönä.

Yksiköt päivittävät omia suunnitelmiaan tarvittaessa, ja arvioivat omaa oppilashuoltotoimintaansa lukuvuosittain. Arvioinnista ja sen tuomista kehittämistarpeista tulee jäädä merkintä yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän muistioon, ja niiden perusteella päivitetään yksikön oppilashuoltosuunnitelmaa.