Hae

3.4. Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisessa

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

”Koulu – matkalla kasvuyhteisöksi”- ja ”Yksintekemisen aika on ohi” –ajattelumme mukaisesti koulun on hyvä etsiä yhteisöllistä oppilashuoltoa tukevat kumppanit esim. muilta kaupungin palvelualueilta, kolmannelta sektorilta, vanhempainyhdistyksistä ym. ja sopia lukuvuosittain yhteistyöstä oppilaiden hyväksi ja koulun yhteisöllisyyden tueksi.