Hae

4.7. Oppilashuoltokertomuksen laatiminen ja säilytys

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Yksittäistä lasta/nuorta varten kootun asiantuntijaryhmän kokoontumisesta tehdään oppilashuoltokertomus. Asiantuntijaryhmässä nimetty koulun työntekijä kirjaa kertomukseen oppilashuollon järjestämistä koskevat tiedot. Kaikki muutkin asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tehdä kirjauksia.

Oppilashuoltokertomuksen lisäksi rekisteriin voidaan liittää muita lasta/nuorta koskevia oppilashuollollisia asiakirjoja esim. lääkärin tai psykologin lausuntoja.

Kaikki asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.