Hae

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnassa

  • jokainen opettaja toteuttaa opetuksen eheyttämistä omassa luokassaan ja yhteistyössä muiden kanssa: lähestyy asioita oppilasta kiinnostavista ilmiöistä käsin, kannustaa tutkivaan oppimiseen ja yhteistyöhön ja auttaa oppilasta ymmärtämään opiskeltavien asioiden välisiä suhteita

  • kouluissa käydään keskustelua oppimiskäsityksestä ja työtavoista; uuden lukuvuoden suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin keväällä ja suunnittelun portaat kuvataan vuosikellossa

  • oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun otetaan mukaan oppilaat, huoltajat ja muut sidosryhmät

  • teemojen valinnoissa ja kokonaisuuksien suunnittelussa huomioidaan kansainväliset, kansalliset, paikalliset/alueelliset olosuhteet, oppimisympäristöt, yhteistyöverkostot, ajankohtaiset paikalliset teemat ja kampanjat sekä paikallinen osaaminen

  • eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä niiden arvioinnissa ja kehittämisessä määritellään koulukohtaisesti ja kuvataan vuosittain kunkin koulun TOKEssa