Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Opetuksen toteuttamisen lähtökohdat

 • Perusopetuksen tehtävä
 • Laaja-alainen osaaminen paikallisessa opetussuunnitelmassa
 • Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
 • Oppimisympäristöt
 • Työtavat
 • Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
 • Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö
 • Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
 • Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus
 • Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu
 • Yhdysluokkaopetus
 • Joustava perusopetus
 • Opetus erityisissä tilanteissa
 • Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta
 • Arviointikulttuurin paikalliset painotukset
 • Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen
 • Päättöarvioinnin toteuttaminen
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset
 • Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat
 • Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset
 • Kaksikielisen opetuksen järjestäminen
 • Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva perusopetus