Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinna:

Hyvä ja turvallinen koulupäivä

Hämeenlinnan kaupungissa on yhteinen oppilashuollon suunnitelma, joka tarkennetaan koulukohtaisesti ja päivitetään lukuvuosittain. Siinä kuvataan turvallisen koulupäivän keskeiset asiat. Jokaisella koululla on oppilashuoltosuunnitelman liitteenä turvallisuus- ja kriisisuunnitelma, jotka päivitetään lukuvuosittain.

Lukuvuosittain päivitettävässä toiminta-ja kehittämissuunnitelmassa (TOKE) kuvataan koulun toimintakulttuuri, joka tukee hyvää koulupäivää. Suunnitelman pohja on yhtenäinen kaikilla kouluilla.

Järjestyssäännöillä ohjataan oppilasta edistämään ja ylläpitämään hyvää ja turvallista koulupäivää. Järjestyssäännöt tarkastetaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa ja ne päivitetään lukuvuoden alussa vuosittain. Myös nämä löytyvät oppilashuollonsuunnitelman liitteenä.

Arjen kasvatustyö kuuluu kaikille koulun aikuisille ja heillä on tehtävänsä mukainen vastuu oppilaan kasvun ohjaamisesta. Hämeenlinnan kaupungissa johtavana periaatteena on kasvatuskumppanuus; kodin ja koulun yhteistyö, jossa koulu tukee kodin kasvatustyötä.