Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Arvioinnin yleiset periaatteet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin. Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä