Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Arvioinnin kohteet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä