Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Todistukset

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat

  1. lukuvuositodistus
  2. välitodistus
  3. erotodistus
  4. päättötodistus.

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat

  1. lukuvuositodistus
  2. välitodistus
  3. erotodistus
  4. päättötodistus.

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.