Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Arvioinnista tiedottamisen muodot

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Koulun tulee tiedottaa arvioinnista monipuolisesti sekä avata kodin ja koulun välisen yhteistyön käytänteitä, jotka koulu kirjaa toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan. Oppimisen tavoitteet ja arviointikriteerit ovat huoltajille nähtävissä paikallisessa opetussuunnitelmassa kaupungin verkkosivuilla. Hämeenlinnan arvioinnin vuosikello, yhteisen arviointikulttuurin linjaukset sekä koulun mahdolliset omat täsmennykset näkyvät koulujen toiminta- ja kehittämissuunnitelmissa (TOKE).

Lukuvuoden alussa ja/tai opintojakson alkaessa opettaja avaa oppiaineen oppimisen, osaamisen ja työskentelyn tavoitteet sekä arviointikriteerit oppilaille. Tavoitteisiin ja arviointikriteereihin palataan useamman kerran lukuvuoden aikana. Tavoitteiden saavuttamista ohjataan ja reflektoidaan kaikissa oppiaineissa formatiivisen arvioinnin keinoin. Lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa käydään läpi myös käyttäytymisen tavoitteet ja arviointikriteerit.

Arviointia dokumentoidaan lukuvuoden aikana myös Wilma-järjestelmään. Tuntimerkintöjä käytetään formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin tukena ja lisäämään arvioinnin läpinäkyvyyttä koteihin.