Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Mikäli oppilas on saanut jossakin oppiaineessa hylätyn suorituksen, varataan hänelle mahdollisuus erillisessä näytössä osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Erillisen näytön antaminen pyritään ensisijaisesti mahdollistamaan lukuvuoden aikana. Koulun toiminta- ja kehittämissuunnitelmassa määritellään ehtojen suorittamiskäytäntö. Opettaja määrittelee kuulusteltavat osa-alueet ja näyttöjen suoritustavat. Ehtojen suorituspäivä(t) sovitaan yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa koulun asettamien määräaikojen puitteissa.

Lukuvuositodistukseen merkitään mahdollinen vuosiluokan kertaaminen. Jos kertaamisen syynä on yleinen heikko koulumenestys, ei todistuksessa välttämättä tarvitse olla hylättyjä oppiaineita.