Opetussuunnitelma |
Toiminta- ja kehittämissuunnitelma | Oppilashuolto

Hae

Arviointi 1.-2. vuosiluokilla

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

1. vuosiluokalla arvioidaan kaikki oppiaineet asteikolla hyväksytty / hylätty lukuvuoden päätteeksi. 2. vuosiluokalla arvioidaan kaikki oppiaineet 5-portaisella sanallisella arvioinnilla lukuvuoden päätteeksi. Käyttäytymisestä annetaan 1.-2. vuosiluokilla sanallinen arviointi erillisellä liitteellä lukuvuoden päätteeksi. Käyttäytymisen arviointi perustuu Hämeenlinnan käyttäytymisen arvioinnin kriteereihin, jotka ovat kaupungin opetussuunnitelman liitteenä. Opettaja voi täydentää lukuvuosiarviointia sanallisesti.

Alkuopetuksessa painotetaan arviointikeskustelun merkitystä summatiivisena arviointina ja se korvaa väliarvioinnin. Arviointikeskustelussa oppilaalle ja hänen huoltajalleen kuvataan oppilaan oppimisen edistyminen, osaaminen, työskentely ja käyttäytyminen yksityiskohtaisemmin. Oppilasta opettavien opettajien yhteistyö on tärkeää oppiainekohtaisen edistymisen kuvaamiseksi. Opettaja kuvaa oppilaan oppiainekohtaista osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä Hämeenlinnan arviointikeskustelupohjaan, joka löytyy Wilmasta.