Hae

Oppimisympäristöt

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppimisympäristöt ja työtavat Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa pidetään huolta siitä, että koulutilat ovat terveellisiä ja turvallisia. Koulujen kalustusratkaisut ja oppimateriaalit tukevat opetussuunnitelman mukaista oppimista.

Hämeenlinnassa koulut käyttävät omaa lähiympäristöä, lähiluontoa ja Kulttuuripolun tarjoamia oppimisympäristöjä opetuksen suunnittelussa ja työtapojen valinnassa. Suunnitelmissa ja työtapojen valinnassa huomioidaan perusteiden mukaisesti muun muassa eheyttävä opetus sekä eriyttävä opetus ja ekologisuus, joiden tulee näkyä koulukohtaisessa TOKEssa. Oppilaat otetaan mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen esim. välituntialueen tai tilojen suunnittelussa.

Oppilaalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa opetuksessa käytettäviin työtapoihin. Opetus järjestetään opetuksen eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia painottaen koko kouluvuoden aikana. Koulujen TOKEssa konkretisoituu opetuksen toteuttaminen käytännössä.

Hämeenlinnan tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman mukaisesti tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Hämeenlinnassa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on tasapuoliset mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.