Hae

Todistukset

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat

  1. lukuvuositodistus
  2. välitodistus
  3. erotodistus
  4. päättötodistus.

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä