Hae

Tehostettu tuki

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppilaalle, jolle yleinen tuki ei ole riittävää, laaditaan yhteistyössä oppilaan ja vanhemman kanssa pedagoginen arvio, joka käsitellään moniammatillisesti. Jos oppilas tarvitsee samanaikaisesti useampia tukimuotoja ja tuen tarve on jatkuvaa, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen.

Oppilaalle laaditaan yhdessä oppilaan ja vanhemman kanssa Wilmassa oleva tehostetun tuen oppimissuunnitelma, johon kirjataan konkreettisesti kaikki hänen tarvitsemansa tuki.

Oppilas jatkaa opiskelua pääsääntöisesti omassa opetusryhmässään ja hänen opetuksestaan vastaa edelleen luokan/-aineenopettaja yhteistyössä oppilaan, vanhemman ja laaja-alaisen erityisopettajan sekä muiden oppilaan tukemiseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa. Vastuunjaot kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Kun oppilaan jatkuva ja useamman samanaikaisen tuen tarve päättyy, käsitellään oppilaan siirtyminen takaisin yleiseen tukeen moniammatillisesti. Siirtymistä edeltää pedagogisen arvion laatiminen.