Hae

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi Hämeenlinnassa

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppilaan opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuoden aikana.

1.-2. vuosiluokilla opetus perustuu oppiaineisiin, mutta toteutus on vielä osin pitkälle eheytettyä. Opetuksen suunnittelussa huomioidaan monialaisen oppimiskokonaisuuden velvoite. Arvioinnissa huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa.

3.-5. vuosiluokilla monialainen oppimiskokonaisuus toteutuu monialaisissa valinnaisissa, jotka arvioidaan osana emoainetta. Monialaiset valinnaiset ja taito- ja taideainevalinnaiset (3.-6. vuosiluokilla) kuvataan koulun TOKEssa lukuvuosittain. Suunnitelmassa tulee määritellä opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet, arvioinnin kohteet sekä vuosiluokat, joilla niitä tarjotaan. Laaja-alainen osaaminen huomioidaan suunnitelmaa tehtäessä. Arvioinnissa huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa.

6.-9. vuosiluokkien monialaiset oppimiskokonaisuudet: Koulujen tulee kuvata monialaiset oppimiskokonaisuudet koulun TOKEssa lukuvuosittain. Suunnitelmassa tulee määritellä opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet, arvioinnin kohteet sekä vuosiluokat, joilla niitä tarjotaan. Laaja-alainen osaaminen huomioidaan suunnitelmaa tehtäessä. Arvioinnissa huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa.