Hae

Tukiopetus

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, mikäli hän on jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Tukiopetus järjestetään oppilaan työjärjestyksen mukaisesti tai oppituntien ulkopuolella, kuitenkin niin, että oppilaalla on mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetus tulee järjestää suunnitelmallisesti ja niin usein kuin se on tarpeen.

Tukiopetuksen aloittamisesta vastaa pääsääntöisesti oppilasta tukiopetettavassa aineessa opettava opettaja. Opettaja myös vastaa tiedottamisesta oppilaan huoltajalle. Tukiopetuksessa voidaan hyödyntää joustavia ryhmittelyjä. Tukiopetusta annetaan tuen kaikilla tasoilla.