Hae

Osa-aikainen erityisopetus

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä
Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on oppilaan oppimisedellytysten parantaminen ja/tai korjaaminen sekä oppimiseen liittyvien ongelmien lisääntymisenehkäisy. Opetus tapahtuu muun opetuksen ohessa ja siitä vastaa erityisopettaja. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksessa. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan tuen kaikilla tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona korostuu. Tukiopetuksesta ja osa-aikaisen erityisopetuksen tukijaksoista tiedotetaan koteja ja niiden toteutuminen kirjataan Wilmaan. Tukijakson aloittamisen tiedottamisesta kotiin vastaa alakoulussa luokanopettaja tai yläkoulussa aineenopettaja.