Hae

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2023-2024

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatiminen

Lukuvuoden 2024 - 2025 toimintasuunnitelma laaditaan käytössä olevaan toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan. Toiminta- ja kehittämissuunnitelman perusteita käsitellään rehtoriseminaarissa 11.-12.4.2024. Koulut laativat tämän pohjalta koulukohtaiset toiminta- ja kehittämissuunnitelmat. Hallinto julkaisee 2024 - 2025 toiminta- ja kehittämissuunnitelman 19.6.2024.

Koulujen resurssit lasketaan huhtikuun alussa ja niihin tehdään tarvittavat muutokset yhteistyössä rehtoreiden kanssa.

Kehittämistyön painopisteet perustuvat

- kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin

- lainsäädännöllisiin uudistuksiin

- opetuksen järjestäjältä edellytettäviin toimintaa ohjaaviin suunnitelmiin.

Koulu
Ei lisäyksiä