Hae

1.1 Koulun arvopohja

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Perusopetuksen arvoperusta 

1. Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

2. Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

3. Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

4. Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Opetussuunnitelman perusteet 2014

Sivut 14 - 24

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Koulumme arvot kiteytyvät mottoon: IYK - Ilolla yhdessä kasvaen. 

Iittalan yhtenäiskoulu on elivoimainen, uudistuva, turvallinen ja aito yhtenäiskoulu Iittalan taajamassa.  

Yhdenvertaisuus, kunnioitus ja välittäminen ovat toimintamme perusta. Haluamme kasvattaa oppilaistamme fiksuja, terveitä, itsensä tuntevia, toisia kunnioittavia ja ympäristöstä huolehtivia tolkun ihmisiä, joilla on hyvät tiedot ja taidot elämään, jatko-opintoihin ja työelämään.