Hae

4.1 Pedagogiset järjestelyt

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

4.1.1. Opetuksen järjestäminen

 

Opetushallituksen tukimateriaalit lukuvuodelle 2022-2023 koskien Ukrainan kriisiä ja korona-pandemiaa: linkki Opetushallituksen verkkosivuille

 

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Joustavan opetuksen käytänteet lukuvuosi 2023-2024

Tarvittaessa tuemme lapsia Iittalassa myös erilaisin joustavin käytäntein:  
 

- Yhdysluokkaopiskelu  
Koulussamme toimii lukuvuonna 2023-2024 kolme pienryhmää (yhdysluokka h2-h4, h5-h9 ja h7-h9), jossa lasten ja nuorten opiskelua tuetaan kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti erityisen tuen keinoin.  

- VSOP-opiskelu  (Vuosiluokkiin sitomaton opetus)
Opetus on peruskouluissa järjestetty lähes aina siten, että oppilaat etenevät opinnoissaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Perusopetuksessa on kuitenkin tilanteita, joissa tarvitaan toisenlaista tai suurempaa joustoa kuin mihin vuosiluokittainen järjestelmä antaa mahdollisuuden. Iittalan yhtenäiskoulussa oppilaalla on mahdollisuus edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan opinnoissa oman opinto-ohjelman mukaan.  

 - Räätälöity kotiopetus 
Tilanteessa, jossa oppilas ei kykene jostain syystä pysty opiskelemaan säännöllisesti koulurakennuksessa ja tavallisilla oppitunneilla, hänelle voidaan järjestää räätälöityä kotiopetusta. Tässä opiskelumuodossa kodin ja koulun välinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Opintosuunnitelman tekevät aineenopettajat tai luokanopettaja yhteistyössä erityisopettajan ja perheen kanssa. Oppilas suorittaa opinnot itsenäisesti kotona huoltajan valvonnassa. Oppimisen seurannasta vastaavat huoltajat. Räätälöidyssä kotiopetuksessa vastuu opiskelusta ja arvioinnista säilyy koululla.