Hae

3.3 Uuden henkilöstön perehdytyskäytännöt

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Tervetuloa Hämeenlinnaan!

Haluamme toivottaa kaikki uudet työntekijät Hämeenlinnaan. On tärkeää, että uusi työntekijä saa kokemuksen siitä, että on tullut oikeaan paikkaan. Perehdytys tarjoaa hyvän aloituksen työntekijän työuralle Hämeenlinnassa. On tärkeää, että uusi työntekijä saa kokea olevansa heti osa Hämeenlinnan väkeä ja on osa omaa työyhteisöä ja tapaa toimia.

Uuden työntekijän paketti Intrassa

Tervetuloa - olet nyt Hämeenlinnan väkeä - Hämeenlinnan väkeä (hameenlinna.fi) 

Perehdytyksen kivijalat

Keskeinen osa työntekijäkokemusta on se, että perusasiat toimivat. On tärkeää, että uusi työntekijä saa heti kaikki olennaiset työkalut ja tunnukset, oppii tuntemaan työyhteisön, keskeisimmät työtehtävät ja toimintatavat. Lisäksi on tärkeää antaa tietoa Hämeenlinnan kaupungin eduista, työterveydestä ja osaamisen kehittämismahdollisuuksista. 

Hämeenlinnan kaupungin kattava perehdytyspaketti löytyy alla olevasta linkistä. 

Perehdytys - Tervetuloa osaksi Hämeenlinnan väkeä - Hämeenlinnan väkeä (hameenlinna.fi)

Linkki henkilökohtaiseen perehdyttämissuunnitelmaan

Perehdyttamissuunnitelma (hameenlinna.fi) 

Rehtorin hallinnollinen työkalupakki

Intrassa on rehtorin hallinnollinen työkalupakki, josta rehtorit löytävät lisätietoa omiin työtehtäviinsä liittyen.

Rehtorin hallinnollinen työkalupakki - Hämeenlinnan väkeä (hameenlinna.fi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Luokkatasotiimeissä sovitaan tiimissä olevalle uudelle työntekijälle mentori, joka auttaa arjen käytänteissä. Mentorina toimii yleensä rinnakkaisluokan opettaja tai muuten sovittu opettaja.

Mentorin tehtävä on kertoa koulun yleisistä käytänteistä ja toimia tukena.

- Apulaisrehtori toimii ohjaajien ja harjoittelijoiden yhdyshenkilönä

- Jokainen uusi työntekijä tutustuu koulun pelastus- ja kriisisuunnitelmaan

- Työntekijältä odotetaan aktiivista otetta omaan työhön perehtymisessä