Hae

3.3 Uuden henkilöstön perehdytyskäytännöt

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä
Koulu
Ei lisäyksiä

Luokkatasotiimeissä sovitaan tiimissä olevalle uudelle työntekijälle mentori, joka auttaa arjen käytänteissä. Mentorina toimii yleensä rinnakkaisluokan opettaja tai muuten sovittu opettaja.

Mentorin tehtävä on kertoa koulun yleisistä käytänteistä ja toimia tukena.

- Apulaisrehtori toimii ohjaajien ja harjoittelijoiden yhdyshenkilönä

- Jokainen uusi työntekijä tutustuu koulun pelastus- ja kriisisuunnitelmaan

- Työntekijältä odotetaan aktiivista otetta omaan työhön perehtymisessä