Hae

3. JOHTAMINEN

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Perusopetuksen johtaminen

Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen johtaminen perustuu yhdeksään (9) toiminnan osa-alueeseen (kuva 1.).

Kuva 1. Perusopetuksen toimintajärjestelmä (CAF 2020).
 
Perusopetuksen toimintajärjestelmässä
1. Johtajuus asettaa suunnan ja luo perustan toiminnalle.
2. Toimintatavat perustuvat strategiaan, toimintasuunnitelmaan ja henkilöstöjohtamiseen.
3. Johtamisen avulla hallinnoidaan resursseja, budjettia ja henkilöstöä ja teknologiaa.
4. Toiminnassa tehdään yhteistyötä kumppaneiden kanssa.
5. Keskeiset prosessit määritetään ja niitä parannetaan systemaattisesti.
 
Perusopetuksen keskeisimmät tulokset ovat
6. oppilaisiin ja vanhempiin (asiakkaisiin ja kansalaisiin)
7. henkilöstöön
8. yhteiskunnallisiin tuloksiin ja 
9. suorituskykyyn  liittyvät tulokset.
 
Perusopetuksen tulosalueen johtaminen

Perusopetuksen tulosalueen johtamisesta vastaa opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä.

Opetuspäällikkö Minna Lumme vastaa opetussuunnitelman kehittämisestä ja pedagogisista kehittämishankkeista. Hänen vastuullaan on perusopetuksen oppilaaksiotto ja oppimisen tuen, erityisen tuen sekä kieliryhmien opetuksen järjestäminen. Hän on Omahämeen hyvinvointialueen opiskeluhuollon yhdyshenkilö. Lisäksi hänen vastuullaan ovat aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen sekä harrastustoiminnan järjestäminen koulussa.

Koulu
Ei lisäyksiä

Koulun johtamisrakenne kuvattu luvussa 3.1.