Hae

5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Päivitetään

Koulu
Ei lisäyksiä

 

Yhteistyötapoja kodin ja koulun välillä lukuvuonna 2023-2024

Tavoitteena on, että perheet tukevat lastensa koulunkäyntiä takaamalla lapsilleen turvallisen ja tasapainoinen arjen. Koulussamme arvostetaan vanhempien kasvatustyötä ja vaalitaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä.  Aktiivinen vuorovaikutus kodin ja koulun välillä lisää oppilaan hyvinvointia koulussa ja tehostaa oppimista. Yhteistyömuotoja ovat mm. vanhempainyhdistystoiminta, vanhempainillat ja vuosittain käytävät arviointikeskustelut (oppilas, huoltajat, opettaja). Mikäli oppilaalla on jokin tuen aste, silloin opettaja, oppilas ja huoltaja suunnittelevat ja käsittelevät tuen toteuttamista. Muita kodin ja koulun yhteistyömuotoja koulussamme:
- huoltajien ja luokanvalvojan välinen yhteydenpito oppilaan opiskelu- ja työskentelytaitojen tukemiseen liittyvissä asioissa (Wilma)
- arviointikeskustelut, joihin osallistuvat oppilas, vanhemmat ja opettaja
- opinto-ohjaajan tai rehtorien yhteydenpito koteihin 
- koulun yhteiset tiedotteet ja tapahtumakalenterit
- luokkakohtainen tiedottaminen
- koulun juhlat
- liikunta- ym. tapahtumat, myyjäiset
- Iittalan kouluvanhemmat ry:n järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat

 

KOULULUMUMMO- JA KOULUVAARITOIMINTA 

Koronatauolla ollut koulumummo- ja –vaaritoiminta on elvytetty jälleen käyntiin Iittalan koulussa. Mukana on nyt 3 koulumummoa ja 2 kouluvaaria. Jos heitä saadaan lisää toimintaan mukaan, sitä voidaan laajentaa myös hieman isompien oppilaiden luokkiin. Kouluisovanhemmat toimivat 1. ja 2.luokkien apuna arjessa edistäen henkistä hyvinvointia ja luoden merkityksellisyyden kokemuksia puolin ja toisin. SPR järjesti toimintaan mukaan lähteneille senioreille perehdytystilaisuuden ja he toimivatkin koulussa vapaaehtoistyössä osana SPR:n Ystävätoimintaa noudattaen yhteisesti sovittuja eettisyysperiaatteita. He käyvät koululla suunnilleen kerran viikossa n.2-4h kerrallaan. Koulu tarjoaa heille aterian.