Hae

5.1 Oppilaiden osallisuus

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Lasten ja nuorten osallistuminen Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa lapset ja nuoret voivat vaikuttaa ja osallistua eri tavoin. Kaupungissa on seuraavat lasten ja nuorten osallistumisen rakenteet:

V-päivä

Nuorisovaltuusto

Nuorten aloitteet

Nuorisopassi ja Fredoapp

Tutustu lapsiystävällisen Hämeenlinnan kokonaisuuteen Lapsiystävällinen kaupunki - Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

On tärkeää, että koulussa käsitellään omaa koulua koskevat aloitteet yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä ja päätetään, miten niitä on mahdollista edistää.

 

Neuvottelevan vaikuttamisen toimintatavat

Erilaiset lasten, nuorten ja koulun aikuisten keskinäistä vuorovaikutusta vahvistavat toimintatavat ovat tärkeitä kouluhyvinvoinnin kehittämiseksi. Hämeenlinnassa on käytössä erätaukokeskustelumenetelmä ja kaupungissa on paljon erätaukokeskusteluun koulutettuja ohjaajia. 

Syksyllä 2024 järjestetää jokaisessa koulussa erätaukokeskustelu kiusaamisen käsittelemiseksi. Lisäksi vuosina 2024 ja 2025 toteutetaan toiminnalliset projektit koulun kehittämiseksi hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta vahvistavana tilana. Projektit on mahdollista toteuttaa monialaisena oppimiskokonaisuutena tai valinnaisaineena.

Oppilasagenttitoiminta soveltuu monenlaiseen lasten ja nuorten toimintaan koulussa. 

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Lukuvuosi 2023-2024

OPPILASKUNTATOIMINTA

Iittalan yhtenäiskoulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön ja pyrkiä parantamaan heidän vaikutusmahdollisuuksiaan koulussamme. Tavoitteena on, että oppilaat ottavat vastuuta yhteisten asioiden hoidosta ja siten omalla toiminnallaan lisäävät viihtyvyyttä koulussamme. Oppilaskuntatoiminnan avulla lisätään yhteisöllisyyttä konkreettisina tekoina koulun arjessa esim. järjestämällä tempauksia ja teemapäiviä.

Oppilaskunnan jäsenet osallistuvat yhteisöllisen opiskeluryhmän suunnittelu- ja arviointikokouksiin. Lukuvuonna 2023-24 oppilaskuntatoiminnassa painotamme edelleen oppilaiden osallistamista oman luokan ja luokka-asteen toiminnan kehittämisen vaikuttamiseen. 

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan vaaleilla edustaja ja tälle varajäsen jokaiselta luokalta. Oppilaskuntavaalit pidettiin viikolla 36  4.9.-7.9.2023. Hallituksen jäsenten tehtävä on mm. osallistua aktiivisesti oppilaskunnan hallituksen kokouksiin, kuulla oman luokan oppilaita luokkakokouksessa ja tuoda luokan ääni oppilaskunnan hallituksen kokoukseen. Oppilaskunnan hallituksen jäsenistä valitaan erilaisia tiimejä (mm. tiedotustiimi, tapahtumatiimi). 

Oppilaskunta tekee yhteistyötä nuorisotyöntekijä Samuli Mäkelän sekä Iittalan kouluvanhemmat ry:n kanssa. 

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina kaudella 2023-24 toimivat Essi Jytilä-Rantanen ja Hanna Iso-Sipilä. 

Oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2023-2024 (luokka, jäsen ja varajäsen):

1 luokat Eeva Niemelä ja Eevi Korpela, Mikael Kuhanen ja Roope Ekholm

2A Lenni Linna, Unto Tiainen

2B Isabell Säynäjoki, Veikko Sihvo

3A  Emilia Nyqvist, Joose Koivula

3B Minttu Pekola, Nita Ajo

4A Einari Leppänen, Enni Vuolahti

4B Vilho Ahonen, Liia Hänninen

2-4h Alvar Tammi, Aaron Holmberg

5A Martta Rantonen, Sonia Alarto

5B Aatu Syvänen, Minja Korkiasaari

6A Viivi Uotila, Sara Vaaramaa

6B Peppi Heinonen, Niilo Nummela

5-6h Nella-Lotta Aaltonen, Hertta Nurkkala

7A Aino Keto, Peppi Pekola

7B Veeti Ränkimies, Olga Vinkki

8A Mimosa Koskinen, Tuomas Hannukainen

8B Mändi Parjanen, Jimi Hurme

9A Salama Virtanen, Niilo Lähdekorpi

9B Eemeli Ovaskainen, Luca Lustre

7-9h Mico Mansikkaviita

6-9C Miro Mansikkaviita ja Mira Virtanen

 

Muita oppilaan turvallisuutta, hyvinvointia ja vuorovaikutustaitoja tukevia toimintatapoja lukuvuonna 2023-2024

Oppilashuoltohenkilöstön lisäksi koulullamme on oma nuorisotyöntekijä Samuli Mäkelä, joka on tavattavissa myös koulupäivisin.

Oppilaiden vuorovaikutustaitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia tuetaan oppilashuollon kanssa yhteistyössä erilaisin työtavoin mm. räätälöimällä  luokan tarpeiden mukaan toiminallinen jakso, jossa kehitetään em. taitoja. Ryhmäyttävä toiminta ja muu kiusaamista ehkäisevä toiminta on tärkeä osa koulun hyvinvointia tukevaa toimintaa. Luokanopettajat ja -valvojat ovat sitoutuneet tekemään töitä asian ympärillä. 

Käytössämme ovat selkeät ja ymmärrettävät järjestyssäännöt ja kasvatuskeskustelut. Kasvatuskeskustelussa oppilaan kanssa mietitään restoratiivisesti (eli kunnioittavan vuorovaikutuksen kautta) ratkaisuja tilanteisiin, joissa sääntöjä on rikottu. Järjestyssäännöt on päivitetty syksyllä 2023 ja käsitelty oppilaskunnan hallituksen kokouksessa sekä työyhteisökokouksessa. 

KERHOTOIMINTA

Iittalan yhtenäiskoulussa järjestetään monia kerhoja lukukauden 2023-2024 aikana. Kerhoja järjestetään sekä koulun omana kerhotoimintana, jolloin kerho-ohjaajina toimivat joko koulun opettajia tai ostopalveluna ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Osa kerhoista on Harrastus Ihan Lähellä -hankkeen kerhoja.  Kerhot ovat osallistujille maksuttomia. Em. kerhoihin osallistujat ovat vakuutettuja kerhotoiminnan ajalta. Kerhoista tiedotetaan oppilaita koulussa ja wilman Tiedotteet-osiossa, josta löytyy myös ilmoittautumislinkit kerhoin. Kerhon ohjaajat tiedottavat kerholaisten perheitä suoraan. Kerhotoiminnan tavoitteena on luoda mahdollisuus ohjattuun, oppilaslähtöiseen ja hauskaan harrastamiseen. Kerhoissa vahvistuvat myös yhteistyö- ja kaveritaidot. Huoltajat vastaavat kerhoihin osallistuvien lastensa kuljetuksista. Kerhoyhteyshenkilö Satu Rintala antaa lisätietoja kerhoihin liittyen. 

Lukuvuonna 2023-24 Iittalan koulussa kokoontuvia kerhoja: 

MA 

Voimaa kuntosalilta  

7.-9.lk  

ma klo 15.30-16.30 kuntosalilla  

 

(syksy vk 37-50, kevät vk 3-19) 

 

TI 

Liikuntalukkarin liikuntahöntsä  

5.-9.lk  

ti klo 16-17 liikuntahallissa 

 

(15.8.-12.12.2023) 

 

KE 

Kädentaidot-kerho  

1.-3.lk  

ke 13.30-14.30 luokassa 222  

 

(syksy vk 37-50, kevät vk 3-19) 

 

 

Palloilukerho  

4.-9.lk  

 

 

ke klo 15-16 liikuntahallissa  

 

(syksy vk 37-50, kevät vk 3-19) 

 

TO 

Liikuntahöntsä 7.-9.lk  

 JA  

Aamuvalmennus 7.9.lk (klo 7.45-9.00) 

 

to klo 8-9 liikuntahallissa  

 

(syksy vk 37-50, kevät vk 3-19) 

 

 

LUONTOKERHO  

1-3.lk   

to klo 13.15-14.15 

luokassa 222 

 

(7.9.-26.10.) 

 

 

MATALAN KYNNYKSEN MUSIIKKIMATKA-kerho 

1-3.lk 

 

to klo 13.15-14.15 

luokassa 222 

 

(2.11.-14.12.) 

 

TIEDETAIDEKERHO 

 4-6.lk  

to  klo 14.30-15.30 

kuvisluokassa 

 

(7.9.-26.10.) 

 

 

JOULULAHJAPAJA  

4-6.-lk 

to klo 14.30 - 15.30 

kuvisluokassa 

 

(2.11.-14.12.) 

 

 

Kielikerho 3.lk (alkaa myöhemmin syksyllä) 

Kevätlukukaudelle päivittyy lisää kerhoja v.2023 alussa.