Hae

5. OPPIMINEN JA HYVINVOINTI

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinnan kaupungissa kehitetään joustavia oppimisen tuen muotoja ja vahvistetaan kouluja hyvinvointia edistävinä oppimisympäristöinä. Hämeenlinnan kaupungissa on sitouduttu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sekä Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmaan. Opetussuunnitelman mukainen oppilashuollon suunnitelma päivitetään vuonna 2022. Hämeenlinnan kaupunki osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -hankkeeseen. 

Lapsiystävällinen Hämeelinna -ohjelmassa lasten ja nuorten hyvinvointi jäsennetään alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. 

 

 

Lukuvuonna 2022 - 2023 tuetaan lasten ja nuorten palautumista pandemia-ajan vaikutuksista. Toiminnassa otetaan huomioon poikkeusjärjestelyiden vaikutukset oppimiseen ja hyvinvointiin. Koulujen tehtävä on perehtyä syksyllä julkaistaviin kouluterveyskyselyn tuloksiin, tunnistaa keskeisimmät kehittämistarpeet ja suunnitella lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet.

 

Lukuvuonna 2022 - 2023 kehitetään oppimisen tuen palvelukokonaisuutta määrittämällä kaikissa kouluissa tarjottava oppimisen tuki.  

Koulunkäyntiä tukevat palvelut on koottu sivustolle, kun kouluun meno kangertaa. Uppsala-talon perhekeskuksen kanssa tuotetaan kouluja tukeva palvelukokonaisuus. 

 

 

 

 

Koulu
Ei lisäyksiä