Hae

5. OPPIMINEN JA HYVINVOINTI

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Oppiminen ja hyvinvointi

Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmaan.

Kouluhyvinvoinnin kehittämistä ohjaa opiskeluhuollon ohjausryhmä. Opiskeluhuollon suunnitelma päivitetään vuonna 2024 - 2025.

Oppimisen ja erityisen tuen kokonaisuus uudistetaan vuonna 2024 - 2025. Lukuvuonna 2024 - 2025 kehitetään tasa-arvorahan avulla joustavia oppimisen tuen muotoja. Kehittämistyön avulla valmistaudutaan oppimisen ja erityisen tuen uudistukseen syksyllä 2025. 

Oppimisen ja erityisen tuen uudistustyön tueksi perustetaan ohjausryhmä. 

Kouluhyvinvointi ja opiskeluhuolto

Kouluja vahvistetaan hyvinvointia edistävinä oppimisympäristöinä. Koulut laativat opiskeluhuollon toimintasuunnitelman, johon sisällytetään opiskeluhuollon vuosikellon mukaiset asiat.

Kaupungissa on lukutaidon kehityksen seurannan ja tuen toiminnan malli sekä Kun kouluun meno kangertaa -pitkittyneiden poissaolojen ennaltaehkäisemisen ja puuttumisen toimintamalli. 

Opiskeluhuollon vuosikello

Lukutaidon seurannan malli ja yksilöllinen lukutaidon kehityksen tuki

Kun kouluunmeno kangertaa - pitkittyneiden poissaolojen ennaltaehkäisemisen ja puuttumisen toimintamalli

 Koulunkäyntiä tukevat palvelut on koottu Kun kouluun meno kangertaa - sivustolle

 

 

Opiskeluhuollon tiimi

Jokaisessa koulussa on opiskeluhuollon tiimi, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Tiimiä johtaa rehtori.

Tiimin tehtävät ovat

 1. Opiskeluhuoltoryhmän omien toimintatapojen kehittäminen ja arviointi
 2. Osallisuudesta huolehtiminen, ml. oppilaat ja opiskelijat, huoltajat, yhteistyökumppanit
 3. Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön seuranta ja arviointi
 4. Rakenteiden ja toimintatapojen luominen yhteisölliselle ja ennalta ehkäisevälle työlle
 5. Opiskeluhuollosta tiedottaminen
 6. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon sisältöjen täsmentäminen omassa toiminta- ja kehittämissuunnitelmassa
 7. Tunnetaito-opetuksen suunnittelu
 8. Poissaolotietojen käsittely kuukausittain
 9. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen
 10. Turvallisuussuunnitelmien valmistelu

 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Hämeenlinnan kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoontuu 1 krt / kuukausi. Ryhmän jäsenet ovat

 1. Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä pj
 2. Opetuspäällikkö Minna Lumme siht
 3. Hyvinvointipäällikkö Jari Pekuri
 4. Rehtori Outi Kärki
 5. Rehtori Pasi Seila
 6. Tutkijayliopettaja Paula Hakala HAMK
 7. Koulutuspäällikkö Päivi Kortesniemi Tavastia
 8. Lähijohtaja Jaana Ahtonen - Huuskonen Omahäme

 


 

 

 

 

Koulu
Ei lisäyksiä