Hae

2.3 Hankkeet ja erillisrahoituksen käyttö

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Perusopetuksen strategisia tavoitteita edistetään seuraavien kehittämishankkeiden avulla:

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yläkoulujen valmennus kouluhyvinvointiin ja koulunkäyntivaikeuksiin liittyvissä aiheissa

Vaativan erityisen tuen monialainen yhteistyö

 

Koulutuksellinen tasa-arvoraha

Oppimisen tuen koulukohtainen järjestäminen

 

Kestävän tulevaisuuden opinvirta

Kestävyysosaamisen kehittäminen  

 

Kerhohanke

Maksuttoman harrastamisen lisääminen osana koulupäivää

 

Verkostoperuskoulu

Ruotsinkielisen opetuksen kehittäminen

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Hankkeet ja painotukset 2023-2024:

Erasmus+ hanke WOW Experience

Koulumme on mukana Erasmus+ hankkeessa nimeltä WOW Experience, jonka tavoite on kehittää koulun ja kulttuurilaitoksen yhteistyötä ja kulttuuritapahtuminen laajempaa hydöyntämistä oppimisessa sekä oppilaiden osallisuuden vahvistamista. Yhteistyökumppanimme on Konserttikeskus ry ja hankkeen muut osapuolet ovat Norjasta, Islannista ja Pohjois-Makedoniasta. Hanketta koordinoi Norjan Vestfold and Telemark County Council. Iittalan yhtenäiskoulusta hankkeesta vastaavat opettajat Hanna Kökkö ja Saija Virta sekä  rehtori Anne Laatikainen.  Kolmevuotinen hanke alkoi vuonna 2020 ja päättyi elokuussa 2023.

Oikeus oppia -hanke

Iittalan yhtenäiskoulu kuuluu Oikeus oppia -hanke Kanta-Hämeen verkostoon. Oikeus Oppia -hankkeessa paneudutaan oppimisen tuen kehittämiseen ja aloitetaan seudullisen kehittämisverkoston sekä osallistavan toimintakulttuurin rakentaminen. Erityisenä tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja moniammatillisia toimintatapoja tasa-arvoisen oppimisen turvaamiseksi, eriarvoistumisen pysäyttämiseksi sekä ennaltaehkäisevien palveluiden edistämiseksi.

Koulussamme Oikeus oppia -hankkeen tiimiin kuuluvat koulukuraattori Petraliina Kaitainen, Lise Lindberg sekä apulaisrehtori Siukku Erola. Hanke kohdistuu vaativan erityisen tuen oppilaiden koulupolun tukemiseen.

Taidetestaajat

Kahdeksasluokkalaisille suunnattu valtakunnallinen hanke, jossa oppilaat pääsevät tutustumaan yhteen taidelaitokseen. Hanketta koordinoi lasten kulttuurikeskuksen liitto ja sen rahoittavat Suomen kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden. Hanke maksaa yhden vierailun matkat ja pääsyliput. 

 

Yhteistyö vanhempainyhdistyksen, Iittalan kouluvanhemmat ry:n kanssa

Yhteistyö Iittalan kouluvanhemmat ry:n kanssa jatkuu aktiivisena.  Tämä Toiminta- ja kehittämissuunnitelma esitellään Iittalan kouluvanhemmat ry:n syyskokouksessa, jossa keskustellaan myös yhteistyöstä Iittalan kouluvanhemmat ry:n ja koulun välillä. Koulun edustajat kouluvanhempien yhteistyössä ovat  apulaisrehtori Siukku Erola ja luokanopettaja Heini Nummela

Erillisrahoituksen käyttö:

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen. Lukuvuodeksi 2023-2024 koululla on käytettävissä 29 574e tasa-arvorahaa 11013109 (9661e) ja 11013119 (19 913e).   Rahaa käytetään ohjaajan tunteihin, tukiopetukseen ja lisätunteihin.