Hae

8. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä
 
Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävään.

 

Opetussuunnitelman perusteet 2014 

Koulu
Ei lisäyksiä

Iittalan yhtenäiskoulun toimintasuunnitelmaa arvioidaan keväällä ja syksyllä arviointivesoissa.

Arviointi:
Lukuvuonna 2022-23  38 ysiluokkalaisesta 34 sai  päättötodistuksen ja he kaikki saivat jatko-opiskelupaikan. 34,21% jatkoi lukiokoulutuksessa 55,26% ammatillisessa oppilaitoksessa.  Kaksi opiskelijaa jatkoi ysiluokan opintoja 9L luokalla Lyseon peruskoulussa  (5,26%). Kaksi opiskelijaa ?
 
Kaurialan lukioon meni kolme oppilasta, Hämeenlinna lyseon lukioon neljä ja Parolan lukoioon yksi. Tampereen lukioihin neljä ja Akaaseen yksi. Ammattiopisto Tavastiaan 15, Hamiin yksi, Kiipulaan yksi ja Treduun neljä. 
 
Lukuvuonna 2022-23 panostimme hyvän mielen taitoihin valinnaisuutta hyödyntäen. Lukuvuoden teemana oli Kohti parempaa kekustelukulttuuria. Opettajat osallistuivat Hämeenlinnan kaupungin ja Ylen järjestämään Hyvin sanottu -tapahtumaan ja sieltä saatiin ideoita oman koulun Hyvin sanottu teemapäivään. Yläkoulun oppilailla oli mahdollisuus päästä seudulliseen WIN WIN -hankkeeseen, jossa nuorille opettettiin Erätaukokeskusteluja ja kunnioittavaa kohtaamista. Hanke jatkuu vielä syyslukukaudella 2023. Panostaminen keksutelukulttuurin parantamiseen näkyi jo keväällä oppilaiden rauhalisempana käytöksenä.  Lukuvuonna 2023-24 jatkamme Kohti parempaa -keskustelukulttuuria teemaa ja Hyvän mielen taitojen kurssi jatkuu  valinnaisaineena  8. luokilla. Alakoulun luokilla taitoja harjoitellaan muiden aineiden ohessa.