Hae

1. ARVOPOHJA JA STRATEGIA

Hämeenlinna
Ei kuntakohtaista sisältöä

Hämeenlinna on uudistuva, elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä. Sen arvoissa korostuu yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, luovuus, rohkeus, palveluhenkisyys, asukaslähtöisyys ja kestävä elämäntapa.

 

Strategia koostuu visiosta, arvoista, päämääristä, kriittisistä menestystekijöistä ja niille asetetuista mittareista.

Hämeenlinnan strategia ulottuu vuoteen 2022 saakka

1) Elinvoimainen asumiskaupunki

2) Resurssiviisas kaupunki

3) Hyvinvointia edistävä kaupunki

 

Hiilineutraali Hämeenlinna –toimeenpano-ohjelman:

Hiilineutraali Hämeenlinna - linkki

Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksynyt ohjelman v. 2020 

 

Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelma:

Lapsiystävällinen Hämeenlinna -linkki

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ohjelman v. 2021

 

Hämeenlinnan kaupungin kotouttamista edistävä ohjelma:

Kotouttamisohjelma -linkki

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ohjelman v. 2021

 

 

Perusopetuksen strategiset tavoitteet

Lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen on yksi keskeisistä kehittämisen painopistealueista lähivuosina. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tavoitteet asetetaan Hämeenlinnan kaupungissa perustuen Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmaan. Oppimisen tuen järjestämistapaa uudistetaan valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti.

 

Digitaalinen toimintakulttuuri on osa jokaisen kouluarkea Hämeenlinnassa. Se parantaa ja tehostaa oppimista, ja on luonteva osa jokapäiväistä työskentelyä:

Hämeenlinnan perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelma -linkki

Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta on hyväksynyt suunnitelman v. 2019

 

Lukuvuoden 2021-2022 aikana valmisteltiin kestävän elämäntavan opinpolku, joka ulottuu varhaiskasvatuksen alusta perusopetuksen loppuun. Opinpolkua aletaan toteuttaa syksystä 2022 alkaen.

 

Perusopetuksen strategisia tavoitteita edistetään seuraavien kehittämishankkeiden avulla:

Oikeus oppia: Yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien ja inklusiivisuuden kehittämishanke​

Koulutuksellinen tasa-arvoraha: toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen varhaisen tuen ja lähikouluperiaatteen vahvistaminen

Lukuliike: Lasten lukuharrastukseen innostaminen, monipuolisen lukutaidon kehittäminen​

Harrastamisen Suomen malli: Harrastus Ihan Lähellä, maksuttoman harrastamisen lisääminen osana koulupäivää​

Kerhohanke: Maksuttoman harrastamisen lisääminen osana koulupäivää

Tutor- ja oppilasagenttitoiminta: osaamisen ja osallisuuden vahvistaminen

 

 

Sivistys-ja hyvinvointilautakunnantavoitteet ja mittarit 2023

Linkki: sivistys_ja_hyvinvointilautakunnan_alustavat_talousarviotavoitteet_2023_pk_602170.pdf

 

Koulu
Ei lisäyksiä

Koulumme arvopohja ja strategia on kuvattu luvussa 1.1.